Z aktualnych danych statystycznych wynika wprost, że na co dzień tworzonych jest tak wiele rozmaitych produkcji filmowych przeróżnych gatunków, że co roku pojawia się ich łączna ilość znacząco przekraczająca poziom sześciu i pół tysiąca! Śmiało można zatem wwycieczki na skitury w Tatry tym przypadku mówić o produkcji masowej. Na czele zestawienia stoi zdecydowanie Unia Europejska, jaka zajmuje drugą pozycję tuż za Indiami słynącymi z komercyjnej produkcji Bollywood.
Warto zwrócić uwagę na to, że przemysł na obszarze Unii Europejskiej, także w kontekście przemysłu filmowego, rozwija się niesamowicie intensywnie, skutkuje to wyjątkowo dużym zastrzykiem dla naszej kontynentalnej gospodarki, a co za tym idzie zwiększa się dynamicznie ilość i jakość oraz skala wsparcia w sektorze audiowizualnym. Filmy nie tylko stanowią rozrywkę, ale też i są istotną formą nowoczesnej ale jakościowej kultury i w grę wchodzą tu zarówno hity komercyjne, jak i kino niezależne i niszowe, zatem tego typu symbole artystyczne jakie pozwalają rozwijać Europę pod kątem kulturowym śmiało zasługują na istotną pomoc. W końcu, warto wyróżnić sektor kreatywny w poszczególnych państwach członkowskich Unii zwłaszcza za wspieranie rozwoju dziedzictwa narodowego oraz uświadamianie masowo o tymże dziedzictwie.

Tym samym, filmy są ekonomicznym dobrem, więc nie brak rozlicznych metod ich wspierania. Pomoc udzielana jest zarówno sektorowi audiowizualnemu, jak także konkretnie teatralnemu, kinowemu, wydawniczemu i muzycznemu. Do podstawowych rodzajów form wsparcia zaliczyć trzeba bez wątpieniaEuropejski Format Raportowania MEDIA – projekt wchodzący w skład programu Kreatywna Europa. To zaledwie jeden z przykładów potężnych przedsięwzięć wspierających kulturę, w tym między innymi kino.
Autor: